Jезеро Вегоритида
Jезеро Вегоритида
Jезеро Вегоритида
Jезеро Вегоритида
Jезеро Вегоритида
Jезеро Вегоритида
Jезеро Вегоритида
Jезеро Вегоритида
Jезеро Вегоритида
Jезеро Вегоритида
  

info@kaimakinn.gr

+30 2381234144

+30 2381774340

2nd km Neos - Palios Agios Athanasios, Kaimaktsalan

Jезеро Вегоритида

Вегоритида,језеро окружено планинама Верно, Вермио и Ворас,заједно са осталим језерима у региону увек је било најважнији извор исхране зато се и насеље около језера никло брѕо једно за другим формирајући тако мала и већа села од почетка Антике. Језеро представља идеално уточиште за велики број дивљих птица, затоц је ела област је од великог интереса за програме заштите еколошке мреже Натура 2000 - Европске Заједнице. Језеро је идеално и за риболов јер је богато разноврсним рибама.