Cело Нумфео
Cело Нумфео
Cело Нумфео
Cело Нумфео
Cело Нумфео
Cело Нумфео
Cело Нумфео
Cело Нумфео
Cело Нумфео
Cело Нумфео
  

info@kaimakinn.gr

+30 2381234144

+30 2381774340

2nd km Neos - Palios Agios Athanasios, Kaimaktsalan

Cело Нумфео

Још једно планинско селo у близини хотела са очуваном традиционалном насељу  проглашено као једнo од десет најлепших места у Европи.