Традиционално село Свети Cтефан
Традиционално село Свети Cтефан
Традиционално село Свети Cтефан
Традиционално село Свети Cтефан
Традиционално село Свети Cтефан
Традиционално село Свети Cтефан
Традиционално село Свети Cтефан
Традиционално село Свети Cтефан
Традиционално село Свети Cтефан
Традиционално село Свети Cтефан
  

info@kaimakinn.gr

+30 2381234144

+30 2381774340

2nd km Neos - Palios Agios Athanasios, Kaimaktsalan

Традиционално село Свети Cтефан

Селото е изградено кон крајот на 16 век, веројатно од страна на земјоделците и градителите од Епир,беше под контрола на Али Паша, кој доделил одредени привилегии на жителите во врска со самоуправувањето на објектите.

Во оваа област,се наоѓаат остатоци од куќи и тврдини од римскиот и византискиот период.

Во 1870 година, во селото функционира грчко училиште.

 Во првата светска војна Србите и Бугарите имаат голема битка за освојуванје на врвот на Кајмакчалан-Св. Илија.

За време на окупацијата, селото беше центар за организација на одбранбените сили.

За време на Граѓанската војна селото беше целосно  евакуирано и така останa се до средината на 90-тите години,

 Денес е едно од најубавите зачувани туристички села со многу интересна традиционална  архитектура. Овде традиционалното гостопримство се дополнува со скијање, пешачење, патувања, јавање, стрелаштво и многу други рекреации