Селото Нумфео
Селото Нумфео
Селото Нумфео
Селото Нумфео
Селото Нумфео
Селото Нумфео
Селото Нумфео
Селото Нумфео
Селото Нумфео
Селото Нумфео
  

info@kaimakinn.gr

+30 2381234144

+30 2381774340

2nd km Neos - Palios Agios Athanasios, Kaimaktsalan

Селото Нумфео

 Υште едно планинско село во околината со сочувана традиционала населба. Прогласено е како едно од десет најубавите села во Европа.