Meeting room
Meeting room
  

info@kaimakinn.gr

+30 2381234144

+30 2381774340

2nd km Neos - Palios Agios Athanasios, Kaimaktsalan

Meeting room

Meeting room, Meeting room, Meeting room, Meeting room,

Нашата мала сaла за состаноци е погодна за деловни состаноци на компании или  се користи како сала за секретаријатот за време на одвивањето на големите конференции.